HUMPOLÍČEK, Pavel a Kamila JEŠINOVÁ. Specifika formálních a obsahových prvků scén vytvořených jedinci s diagnostikovanou disociální poruchou osobnosti. In Sborník prací - Psychologické dny 2006. 2007. vyd. Praha: Českomoravská psychologická společnost, Psychologické dny 2006, Olomouc, 2006. s. 47-58. ISBN 978-80-7308-185-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Specifika formálních a obsahových prvků scén vytvořených jedinci s diagnostikovanou disociální poruchou osobnosti
Název česky Specifika formálních a obsahových prvků scén vytvořených jedinci s diagnostikovanou disociální poruchou osobnosti
Název anglicky The Specifics of Formal and Content Analysis of the scenes made by indiviuals with Asocial Personality Disorder
Autoři HUMPOLÍČEK, Pavel (203 Česká republika, garant) a Kamila JEŠINOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 2007. vyd. Praha, Sborník prací - Psychologické dny 2006, s. 47-58, 2006.
Nakladatel Českomoravská psychologická společnost, Psychologické dny 2006, Olomouc
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/06:00017195
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7308-185-0
Klíčová slova anglicky The Scenotest; psychodiagnostic; forensic psychological assessment; assessment methods
Štítky assessment methods, forensic psychological assessment, Psychodiagnostic, The Scenotest
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 15. 1. 2010 18:55.
Anotace
Článek přibližuje klinický, exploratorní výzkum, jehož cílem bylo zjistit, zda existují specifika formální a obsahové analýzy Scénotestu u jedinců, kteří trpí disociální poruchou osobnosti. Výzkumné šetření bylo realizováno ve vězeňském zařízení na výzkumném souboru 30 odsouzených, kterým byla administrována metoda Scénotest, a dále byl využit kontrolní soubor o stejném rozsahu. Získaná data byla zpracována s využitím postupů popisné statistiky a kvalitativně analyzována. Bylo zjištěno, že scény postavené jedinci s disociální poruchou osobnosti mají určitá specifika a zvláštnosti. Jedná se zejména o častější perseveraci tématu, vyšší koeficient agrese a symbolický koeficient, vyšší syndrom agrese, strachu a vyšší falický syndrom. Ve scénách je patrná častější rovnoměrnost, ohraničování a zdůrazňování okrajů. Z hlediska obsahové analýzy patřily mezi nejčastěji užité figury u výzkumného souboru na scéně houser, liška, vlak a čáp.
Anotace anglicky
The artical puts near our realized research. In our research we attempted to set the specifics of formal and content analysis of The Scenotest in individuals who suffer from the asocial personality disorder. We carried out the survey in the prison house with a sample of 30 convicts, whom we administered the Scenotest method. Then we worked with a control group of the same size. We processed the data statistically and analyzed it qualitatively. We found out that the scenes built by individuals with asocial personality disorder have certain specifics and peculiarities. Finally, we attempted their interpretation.
VytisknoutZobrazeno: 26. 5. 2020 09:45