RYBÁŘ, Radovan. Nové přístupy ve výuce společenských věd (New approach on education social sciences). In Nové přístupy ve výuce společenských věd. první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. p. 32 - 39. ISBN 80-7204-457-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nové přístupy ve výuce společenských věd
Name in Czech Nové přístupy ve výuce společenských věd
Name (in English) New approach on education social sciences
Authors RYBÁŘ, Radovan (203 Czech Republic, guarantor).
Edition první. Brno, Nové přístupy ve výuce společenských věd, p. 32 - 39, 8 pp. 2006.
Publisher Akademické nakladatelství CERM
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/06:00031615
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-7204-457-5
Keywords (in Czech) Systémové pojetí kultury; hodnoty; normy; ideály
Keywords in English The System Concept of culture; values;norms; ideals
Tags ideals, norms, values
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D., učo 1221. Changed: 18/6/2009 14:22.
Abstract
Systémové pojetí kultury si všímá vztahů mezi jejími jeednotlivými částmi. Kultura v širokém smyslu je určena všem, kteří mají na srdci utváření svého světa.
Abstract (in English)
A system concept of culture respects relation among different parts of culture. Culture in a broad sense in own to all people interested in the formation of their world.
PrintDisplayed: 27/5/2022 03:12