Informační systém MU
FAJKUS, Jiří. Detection of telomerase activity by the TRAP assay and its variants and alternatives. Clinica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2006, vol. 371, 17.dubna, p. 25-31. ISSN 0009-8981.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Detection of telomerase activity by the TRAP assay and its variants and alternatives
Name in Czech Detekce aktivity telomerázy pomocí TRAP-testu, jeho variant a alternativních postupů
Authors FAJKUS, Jiří (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Clinica Chimica Acta, Amsterdam, Elsevier Science BV, 2006, 0009-8981.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Genetics and molecular biology
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 2.328
RIV identification code RIV/00216224:14310/06:00015393
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000240282600003
Keywords in English methods; telomerase activity
Tags methods, telomerase activity
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., učo 28574. Changed: 30/6/2009 13:49.
Abstract
The article reviews the development of TRAP assay and its modifications. Alternative possibilities of telomerase activity detection are discussed.
Abstract (in Czech)
Článek podává přehled o vývoji testu TRAP a jeho modifikacích. Jsou diskutovány alternativní možnosti detekce aktivity telomerázy
Links
AV0Z50040507, plan (intention)Name: Biofyzika dynamických struktur a funkcí biologických systémů
GA521/05/0055, research and development projectName: Molekulární evoluce a funkční analýza komponent rostlinných telomer a telomeráz
IAA600040505, research and development projectName: Mechanismy tvorby a ztráty telomer nezávislé na telomeráze
MSM0021622415, plan (intention)Name: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Molecular basis of cell and tissue regulations
Displayed: 17/7/2024 22:34