HOUSEROVÁ, Jana a Mojmír ŠOB. Ab initio study of thermodynamics and structure of Ta-X (X=Cr, Fe, W) C14 Laves phases. In Psi-k/COST Workshop on Multiscale modeling of extended defects and phase transformations at material interfaces. 1. vyd. Wroclaw: University of Wroclaw, 2006. s. 49-49.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ab initio study of thermodynamics and structure of Ta-X (X=Cr, Fe, W) C14 Laves phases
Název česky Ab initio studie termodynamiky a struktury Ta-X (X=Cr, Fe, W) C14 Lavesových fází
Autoři HOUSEROVÁ, Jana (203 Česká republika, garant) a Mojmír ŠOB (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Wroclaw, Psi-k/COST Workshop on Multiscale modeling of extended defects and phase transformations at material interfaces, od s. 49-49, 1 s. 2006.
Nakladatel University of Wroclaw
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10403 Physical chemistry
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/06:00015404
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky Phase stability; Laves phase; tantalum
Štítky Laves phase, Phase stability, Tantalum
Změnil Změnila: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D., učo 10394. Změněno: 3. 10. 2006 17:33.
Anotace
The structural and energetic properties of various configurations of the C14 Laves phases (X2X, X2Ta, Ta2X and Ta2Ta) were studied by ab initio theory. All our calculations were based on the equilibrium structural parameters (such as lattice and internal ones) which is of crucial importance as most of the structures studied are hypothetical and their parameters cannot be obtained by experiments. On the basis of our results, we were able to estimate the total energies of formation of the studied configurations. Using these results, we can reproduce the experimentally found stability of Cr2Ta and Fe2Ta. From the performed structural analysis, it is straightforward that the structural properties of the Laves phases significantly depend on both, the concentration of the tantalum and the kind of the other component X.
Anotace česky
Strukturní a energetické vlastnosti různých konfigurací C14 Lavesových fází (X2X, X2Ta, Ta2X a Ta2Ta) byly studovány pomocí ab initio metod. Všechny naše výpočty byly založeny na rovnovážných strukturních parametrech (mřížkové a interní), což je velmi zásadní, neboť většina studovaných struktur je hypotetická a jejich parametry nemohou být získány experimentálně. Na základě našich výsledků jsme byli schopni odhadnout totální tvorné energie studovaných konfigurací. Za jejich použití můžeme reprodukovat experimentálně známou stabilitu Cr2Ta a Fe2Ta. Na základě provedené strukturní analýzy, je zřejmé, že strukturní vlastnosti Lavesových fází významně závisejí jak na koncentraci tantalu, tak na typu doplňujícího atomu X.
Návaznosti
AV0Z20410507, záměrNázev: Fyzikální vlastnosti pokročilých materiálů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravy
GA202/06/1509, projekt VaVNázev: Teoretické studium struktury a magnetických vlastností vnitřních rozhraní v kovových materiálech
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
GP106/03/P002, projekt VaVNázev: Studium stability intermetalických fází na bázi tranzitivních kovů pomocí ab initio metod
IAA1041302, projekt VaVNázev: Mechanické vlastnosti perspektivních materiálů a stabilita fází s vyšší energií
MSM0021622410, záměrNázev: Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 22. 1. 2022 07:28