HOUSEROVÁ, Jana and Mojmír ŠOB. Ab initio study of thermodynamics and structure of Ta-X (X=Cr, Fe, W) C14 Laves phases. In Psi-k/COST Workshop on Multiscale modeling of extended defects and phase transformations at material interfaces. 1st ed. Wroclaw: University of Wroclaw, 2006. p. 49-49.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ab initio study of thermodynamics and structure of Ta-X (X=Cr, Fe, W) C14 Laves phases
Name in Czech Ab initio studie termodynamiky a struktury Ta-X (X=Cr, Fe, W) C14 Lavesových fází
Authors HOUSEROVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor) and Mojmír ŠOB (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Wroclaw, Psi-k/COST Workshop on Multiscale modeling of extended defects and phase transformations at material interfaces, p. 49-49, 1 pp. 2006.
Publisher University of Wroclaw
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10403 Physical chemistry
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/06:00015404
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English Phase stability; Laves phase; tantalum
Tags Laves phase, Phase stability, Tantalum
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D., učo 10394. Changed: 3. 10. 2006 17:33.
Abstract
The structural and energetic properties of various configurations of the C14 Laves phases (X2X, X2Ta, Ta2X and Ta2Ta) were studied by ab initio theory. All our calculations were based on the equilibrium structural parameters (such as lattice and internal ones) which is of crucial importance as most of the structures studied are hypothetical and their parameters cannot be obtained by experiments. On the basis of our results, we were able to estimate the total energies of formation of the studied configurations. Using these results, we can reproduce the experimentally found stability of Cr2Ta and Fe2Ta. From the performed structural analysis, it is straightforward that the structural properties of the Laves phases significantly depend on both, the concentration of the tantalum and the kind of the other component X.
Abstract (in Czech)
Strukturní a energetické vlastnosti různých konfigurací C14 Lavesových fází (X2X, X2Ta, Ta2X a Ta2Ta) byly studovány pomocí ab initio metod. Všechny naše výpočty byly založeny na rovnovážných strukturních parametrech (mřížkové a interní), což je velmi zásadní, neboť většina studovaných struktur je hypotetická a jejich parametry nemohou být získány experimentálně. Na základě našich výsledků jsme byli schopni odhadnout totální tvorné energie studovaných konfigurací. Za jejich použití můžeme reprodukovat experimentálně známou stabilitu Cr2Ta a Fe2Ta. Na základě provedené strukturní analýzy, je zřejmé, že strukturní vlastnosti Lavesových fází významně závisejí jak na koncentraci tantalu, tak na typu doplňujícího atomu X.
Links
AV0Z20410507, plan (intention)Name: Fyzikální vlastnosti pokročilých materiálů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravy
GA202/06/1509, research and development projectName: Teoretické studium struktury a magnetických vlastností vnitřních rozhraní v kovových materiálech
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
GP106/03/P002, research and development projectName: Studium stability intermetalických fází na bázi tranzitivních kovů pomocí ab initio metod
IAA1041302, research and development projectName: Mechanické vlastnosti perspektivních materiálů a stabilita fází s vyšší energií
MSM0021622410, plan (intention)Name: Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 19. 1. 2022 15:39