PŘIDALOVÁ, Marie. Mezigenerační solidarita a gender (pečující dcery a pečující synové) (Intergenerational solidarity and gender (caregiving daughters and caregiving sons)). Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006, roč. 7, No 1, p. 1-5. ISSN 1213-0028.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mezigenerační solidarita a gender (pečující dcery a pečující synové)
Name in Czech Mezigenerační solidarita a gender (pečující dcery a pečující synové)
Name (in English) Intergenerational solidarity and gender (caregiving daughters and caregiving sons)
Authors PŘIDALOVÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha, Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006, 1213-0028.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/06:00017284
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English ageing and family; intergenerational solidarity; caregiving
Tags ageing and family, caregiving, intergenerational solidarity
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Přidalová, učo 18983. Changed: 19/11/2006 18:44.
Abstract
Přehledová studie, zabývající se fenoménem pečujících rodin a zaměřená na genderovou problematiku tohoto jevu. Výchozím bodem je skutečnost, že ženy (dcery především) tvoří většinu všech pečujících osob. Jsou představeny teorie nabízející vysvětlení tohoto zastoupení žen v péči o závislé příbuzné (socializační teorie, teorie nerovných možností na pracovním trhu, teorie preference osoby stejného pohlaví) a zároveň argumenty, které tato vysvětlení nepodporují. Pozornost je věnována způsobům, jakými muži nahlížejí na příbuzenskou odpovědnost, za jakých podmínek a jak se účastní na péči o rodiče. Na pečovatelství je nahlíženo spíše jako na přirozenou vlastnost než na naučenou či získanou schopnost, což ženy staví do pozice, v níž jsou způsobilejší zvládnout péči o starého příbuzného. Autorka se zabývá budoucím vývojem mezigenerační solidarity a možnými změnami.
Abstract (in English)
This review study deals with a phenomenon of adult children`s caregiving for their aging parents and focuses on gender themes in this field. The author provides a general view of the filial responsibility attitudes and the actual behavior. Starting from the fact that women (daughters in particular) form the majority of all caregivers, she presents some of the explanations for this state (socialization theory, theory of men`s and women`s different position in labor market, same-gender preferences theory) and at the same time arguments which do not fully support them. The attention is paid to the ways how men perceive filial obligation, in what circumstances and how they participate in the care of a parent. Caregiving is mainly viewed more as a natural feature than a learnt or gained ability which is supposed to make women more appropriate candidates to undertake it. The author discusses the future of intergenerational solidarity in general and the possible course of changes.
Links
MSM0021622408, plan (intention)Name: Reprodukce a integrace společnosti (Acronym: IVRIS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 16/9/2019 10:50