Informační systém MU
GRYCOVÁ, Lenka, Dagmar HULOVÁ, Stanislav STANDARA and Radek MAREK. Nukleofilní adice na protoberberinový a benzofenanthridinový skelet (Nucleophilic addition to protoberberine and benzophenanthridine skeleton). In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2006. p. 381-382. ISBN 0009-2770.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nukleofilní adice na protoberberinový a benzofenanthridinový skelet
Name (in English) Nucleophilic addition to protoberberine and benzophenanthridine skeleton
Authors GRYCOVÁ, Lenka (203 Czech Republic), Dagmar HULOVÁ (203 Czech Republic), Stanislav STANDARA (203 Czech Republic) and Radek MAREK (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Praha, Chemické listy, p. 381-382, 2 pp. 2006.
Publisher Česká společnost chemická
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10401 Organic chemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/06:00015894
Organization unit Faculty of Science
ISBN 0009-2770
Keywords in English protoberberine alkaloids;benzophenanthridine alkaloids; nucleophilic addition;N-nucleophiles; biological activity
Tags Benzophenanthridine Alkaloids, BIOLOGICAL ACTIVITY, N-nucleophiles, nucleophilic addition, protoberberine alkaloids
Changed by Changed by: RNDr. Lenka Grycová, Ph.D., učo 12679. Changed: 21/11/2006 22:39.
Abstract
Kvarterní protoberberinové (KPA) a benzo[c]fenanthridinové (KBA) alkaloidy patří mezi isochinolinové alkaloidy a jsou součástí velké skupiny sekundárních metabolitů. KPA se vyznačují značnou biologickou aktivitou. Interagují s nukleovými kyselinami a proteiny, vykazují řadu účinků na organismus, např. antibakteriální, antimalarické nebo cytotoxické. Základem KPA je 5,6-dihydrobenzo[a,g]chinoliniový systém s modifikacemi nejčastěji v polohách 2,3,9 a 10 a KBA 5-methylbenzo[c]fenantridiniový systém se substitucí v polohách 2,3,7 a 8. KPA i KBA jsou charakteristické polární iminiovou skupinou C=N+ a její citlivostí na nukleofilní atak. V takovém případě dochází ke vzniku 8- resp. 6- substituovaných derivátů
Abstract (in English)
Quaternary protoberberine QPA and benzo[c]phenanthridine QBA alkaloids belong into isoquinoline alkaloids which is part of big group of secondary metabolites. QPA and QBA are characterized by significant biological activity. They can interact with nucleic acids and proteins and display a great variety of pharmacological effects, e.g. antimicrobial, antifungal, anti-inflammatory, antimalarial or cytotoxic. Both of the alkaloids are characteristic by the sensitivity of the polar C=N+ bond to a nucleophilic attack followed by the formation of adducts with substituents at position C-8 or at position C-6.
Links
GA525/04/0017, research and development projectName: Rostlinné zdroje benzofenanthridinových alkaloidů a účinek těchto alkaloidů na normální a nádorové buňky
Investor: Czech Science Foundation, Plant sources of benzophenanthridine alkaloids and effects of these alkaloid on normal and cancer cells
Displayed: 21/2/2024 19:12