Informační systém MU
ČERNÁ, Ivana, Pavlína VAŘEKOVÁ and Barbora ZIMMEROVÁ. Component-Interaction Automata Modelling Language. Brno, Czech Republic: Faculty of Informatics, Masaryk University, 2006. Technical report FIMU-RS-2006-08.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Component-Interaction Automata Modelling Language
Name in Czech Modelovací jazyk Component-Interaction automatů
Authors ČERNÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Pavlína VAŘEKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Barbora ZIMMEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, Czech Republic, Technical report FIMU-RS-2006-08, 2006.
Publisher Faculty of Informatics, Masaryk University
Other information
Original language English
Type of outcome Audiovisual works
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW FIMU Technical Reports URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/06:00024121
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords in English Component-based systems; automata theory; specification; verification
Tags automata theory, Component-based systems, specification, verification
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., učo 39394. Changed: 4/11/2012 15:26.
Abstract
The paper introduces a Component-interaction automata language, which was designed for modelling of component interactions in hierarchical component-based software systems. The language supports modelling of important interaction attributes of such systems, and hence provides a rich base for further application of formal methods.
Abstract (in Czech)
Článek představuje modelovací jazyk Component-Interaction automatů, který byl navržen pro modelování interakcí mezi komponentami v hierarchických komponentových softwarových systémech. Jazyk podporuje modelování důležitých atributů interakce v komponentových systémech, a tím poskytuje silný základ pro následnou aplikaci formálních metod.
Links
GD102/05/H050, research and development projectName: Integrovaný přístup k výchově studentů DSP v oblasti paralelních a distribuovaných systémů
Investor: Czech Science Foundation, Integrated approach to education of PhD students in the area of parallel and distributed systems
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Highly Parallel and Distributed Computing Systems
1ET400300504, research and development projectName: Realistická aplikace formálních metod v komponentových systémech
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Realistic application of formal methods in component systems
Displayed: 28/5/2024 03:04