MATÝSKA, Martin. Měření výkonnosti dle teorie omezení. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2006. s. 989-1001, 12 s. ISBN 80-245-1091-X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Měření výkonnosti dle teorie omezení
Autoři MATÝSKA, Martin.
Vydání Praha, Nová teorie ekonomiky a managementu organizací, od s. 989-1001, 12 s. 2006.
Nakladatel Nakladatelství Oeconomica
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 80-245-1091-X
Klíčová slova anglicky theory of constraints;cost accounting;measurements;throughput accounting
Štítky cost accounting, Measurements, Theory of Constraints, throughput accounting
Změnil Změnil: Ing. Martin Matýska, Ph.D., učo 22384. Změněno: 23. 10. 2006 19:43.
Anotace
Teorie omezení Eliyahu M. Goldratta přináší nejen nový pohled na řízení podniků ale i nový přístup, jak hodnotit efektivnost dopadů změn. Jím navrhované postupy pak poskytují zcela odlišné výsledky ve srovnání metodami založenými na konceptu nákladového účetnictví. Tento příspěvek si klade za cíl ukázat rozdíly v obou přístupech a také zdůvodnit proč nákladové účetnictví může selhat při hodnocení změn.
Anotace česky
Teorie omezení Eliyahu M. Goldratta přináší nejen nový pohled na řízení podniků ale i nový přístup, jak hodnotit efektivnost dopadů změn. Jím navrhované postupy pak poskytují zcela odlišné výsledky ve srovnání metodami založenými na konceptu nákladového účetnictví. Tento příspěvek si klade za cíl ukázat rozdíly v obou přístupech a také zdůvodnit proč nákladové účetnictví může selhat při hodnocení změn.
Anotace anglicky
Eliyahu M. Goldratt and his theory of constraints bring not only a brand new insight in management but also a specific approach how to evaluate an impact of changes. His methods give then totally different results in comparison with methods based on philosophy of cost accounting. The purpose of this paper is to show differences between these two approaches and also give reasons why cost accounting can fail as a concept for evaluating of changes.
VytisknoutZobrazeno: 21. 3. 2023 18:25