SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Tělesné uvědomování: osobnostní prediktory a souvislost se zdravím vysokoškolských studentů (Body awareness: personality predictors and relation to health of university students). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 49-58, 104 pp. ISBN 80-210-4144-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tělesné uvědomování: osobnostní prediktory a souvislost se zdravím vysokoškolských studentů
Name (in English) Body awareness: personality predictors and relation to health of university students
Authors SLOVÁČKOVÁ, Zuzana (203 Czechia, guarantor).
Edition Brno, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, p. 49-58, 104 pp. 2006.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00015925
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-210-4144-7
Keywords in English body awareness; health; personality traits
Tags body awareness, health, personality traits
Changed by Changed by: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Changed: 15/6/2007 07:14.
Abstract
Článek je věnován dílčí otázce problematiky zdraví současných vysokoškolských studentů. Poukazuje na koncept tělesného uvědomování a možné souvislosti s vybranými osobnostními charakteristikami. Z výsledků vyplynulo, že významnými prediktory schopnosti uvědomovat si tělesné změny a procesy jsou zejména svědomitost a neuroticismus. Souvislost se zdravím má pak především pocit kontroly nad vlastním tělem (dílčí složka tělesného uvědomování).
Abstract (in English)
This study discusses the topic of university students` health. It focused on interactions and relations between body awareness, health and some personality traits. Results of this study show interrelatedness of body awareness and neuroticism and conscientiousness and also of health and feeling of control. It is clear that people, who are highly organized in their lives, can also transfer this ability to the style of coping and dealing with information their bodies give them. Moreover, the overall feeling of control exceeds to a body perception and leads a person to give special active care to own health.
Links
GA406/05/0564, research and development projectName: Předpoklady životní spokojenosti a zdraví vysokoškolských studentů:tělesné sebepojetí, zdraví podporující chování a vybrané osobnostní charakteristiky
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 5/8/2020 16:20