DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ and Helena KLIMUSOVÁ. Životní styl vysokoškolských studentů (The life style of university students). In Sborník z konference "Sociálne procesy a osobnosť 2006". Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2006. p. 124 - 131, 425 pp. ISBN 978-80-969628-4-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Životní styl vysokoškolských studentů
Name (in English) The life style of university students
Authors DOSEDLOVÁ, Jaroslava (203 Czech Republic, guarantor), Zuzana SLOVÁČKOVÁ (203 Czech Republic) and Helena KLIMUSOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Košice, Sborník z konference "Sociálne procesy a osobnosť 2006" p. 124 - 131, 425 pp. 2006.
Publisher Spoločenskovedný ústav SAV
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00020036
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-969628-4-6
Keywords in English health supportive behaviour; life style; personality traits
Tags health supportive behaviour, life style, personality traits
Changed by Changed by: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Changed: 20/9/2007 09:23.
Abstract
Cílem předkládané studie je analýza vztahů mezi chováním podporujícím zdraví, životní spokojeností a vybranými osobnostními charakteristikami sledovaných osob. V souladu s holistickým pojetím náš výzkum tedy reflektuje psychosomatickou jednotu člověka. Vztahy jsou studovány na populaci současných vysokoškolských studentů.
Abstract (in English)
The aim of the research is to analyse relations among health-supportive behaviour and selected personality characteristics of explored persons. In accordance with the holisic perspective, the psychosomatic integrity of the individual is reflected in the proposed research. These relations are studied on population of contemporary university students various majors.
Links
GA406/05/0564, research and development projectName: Předpoklady životní spokojenosti a zdraví vysokoškolských studentů:tělesné sebepojetí, zdraví podporující chování a vybrané osobnostní charakteristiky
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 21/10/2020 16:21