Informační systém MU
DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Životní styl vysokoškolských studentů. In Sborník z konference "Sociálne procesy a osobnosť 2006". Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2006. s. 124 - 131, 425 s. ISBN 978-80-969628-4-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Životní styl vysokoškolských studentů
Název anglicky The life style of university students
Autoři DOSEDLOVÁ, Jaroslava (203 Česká republika, garant), Zuzana SLOVÁČKOVÁ (203 Česká republika) a Helena KLIMUSOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Košice, Sborník z konference "Sociálne procesy a osobnosť 2006" od s. 124 - 131, 425 s. 2006.
Nakladatel Spoločenskovedný ústav SAV
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/06:00020036
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-969628-4-6
Klíčová slova anglicky health supportive behaviour; life style; personality traits
Štítky health supportive behaviour, life style, personality traits
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 20. 9. 2007 09:23.
Anotace
Cílem předkládané studie je analýza vztahů mezi chováním podporujícím zdraví, životní spokojeností a vybranými osobnostními charakteristikami sledovaných osob. V souladu s holistickým pojetím náš výzkum tedy reflektuje psychosomatickou jednotu člověka. Vztahy jsou studovány na populaci současných vysokoškolských studentů.
Anotace anglicky
The aim of the research is to analyse relations among health-supportive behaviour and selected personality characteristics of explored persons. In accordance with the holisic perspective, the psychosomatic integrity of the individual is reflected in the proposed research. These relations are studied on population of contemporary university students various majors.
Návaznosti
GA406/05/0564, projekt VaVNázev: Předpoklady životní spokojenosti a zdraví vysokoškolských studentů:tělesné sebepojetí, zdraví podporující chování a vybrané osobnostní charakteristiky
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Zobrazeno: 23. 10. 2020 14:24