SLOVÁK, Jan a Jaroslav HRDINA. Generalized planar curves and quaternionic geometry. Annals of Global Analysis and Geometry. Springer, 2006, roč. 2006, č. 29, s. 349-360. ISSN 0232-704X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Generalized planar curves and quaternionic geometry
Název česky Zobecněné planární křivky a kvaternionové geometrie
Autoři SLOVÁK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) a Jaroslav HRDINA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Annals of Global Analysis and Geometry, Springer, 2006, 0232-704X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.434
Kód RIV RIV/00216224:14330/06:00015927
Organizační jednotka Fakulta informatiky
UT WoS 000239171200005
Klíčová slova anglicky planar curves; quaternionic geometry; generalized geodetics
Štítky generalized geodetics, planar curves, quaternionic geometry
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., učo 1424. Změněno: 13. 6. 2020 21:01.
Anotace
Motivated by the analogies between the projective and the almost quaternionic geometries, we first study the generalizd planar curves and mappings. We follow, recover, and extend the classical approach. Then we exploit the impact of the general results in the almost quaternionic geometry. In particular, we show, that the natural class of H-planar curves coincides with the class of all geodesics of the so called Weyl connections and preserving this class turns out to be the necessary and sufficient condition on diffeomorphisms to become morphisms of almost quaternionic geometries.
Anotace česky
S motivací analogiemi klasické projektivní a kvaternionové geoemtrie nejprve studujeme zobecněné planární křivky a zobrazení. Po zobecnění klasických výsledků aplikujeme výsledky ve skoro kvaternionových geometriích. Zejména ukazujeme, že přirozeně definovaná třída tzv. H-planárních křivek splývá s geodetikami tzv. Weylových konexí a zachovávání této třídy je nutnou i dostatečnou podmínkou pro morfismy skoro kvaternionových geometrií.
Návaznosti
GA201/05/2117, projekt VaVNázev: Algebraické metody v topologii a geometrii
Investor: Grantová agentura ČR, Algebraické metody v topologii a geometrii
GD201/05/H005, projekt VaVNázev: Algebra a geometrie: propojení a trendy v současné matematice
Investor: Grantová agentura ČR, Algebra a geometrie: propojení a trendy v současné matematice
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
05planar.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Slovák, J. 13. 6. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/699297/05planar.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/699297/05planar.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/699297/05planar.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/699297/05planar.pdf?info
Vloženo
So 13. 6. 2020 20:55, prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., učo 1424
  • osoba doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D., učo 8608
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., učo 1424
  • osoba doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D., učo 8608
Atributy
 

05planar.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/699297/05planar.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/699297/05planar.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
190,1 KB
Hash md5
f000db74f40f260a0f34bbb26c827cc3
Vloženo
So 13. 6. 2020 20:55

05planar.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/699297/05planar.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/699297/05planar.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
24,5 KB
Hash md5
cf3c03809ff22695622d46e3a05a9ef6
Vloženo
So 13. 6. 2020 21:03
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 27. 3. 2023 21:22