Informační systém MU
POLČÁK, Radim. Současnost a perspektivy právní informatiky ve vztahu k judikatuře (Reality and tendencies of legal informatics in relation to case-law). In Judikatura a právní argumentace. Praha: AUDITORIUM, 2006, p. 143-147. AUDITORIUm, 1. ISBN 80-903786-0-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Současnost a perspektivy právní informatiky ve vztahu k judikatuře
Name (in English) Reality and tendencies of legal informatics in relation to case-law
Authors POLČÁK, Radim (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Praha, Judikatura a právní argumentace, p. 143-147, 5 pp. AUDITORIUm, 1, 2006.
Publisher AUDITORIUM
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/06:00017535
Organization unit Faculty of Law
ISBN 80-903786-0-9
Keywords in English legal informatics;case-law
Tags case-law, legal informatics
Changed by Changed by: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., učo 21177. Changed: 24/6/2009 16:17.
Abstract
Kapitola se se zabývá základními otázkami zpracování a prezentace judikatury za užití informačních metod a výpočetní techniky.
Abstract (in English)
The chapter describes basic ways of handling and presentation of case-law using information methods and computing systems.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
Displayed: 14/6/2024 07:59