VACULÍKOVÁ, Pavlína. Analýza koordinačních schopností v závislosti na tréninku sportovního aerobiku (Impact of Aerobics on Progress of Coordination Abilities). In Sport a kvalita života 2006. Brno: VYdavatelství Masarykovy univerzity, 2006. p. 128-129, 2 pp. ISBN 80-210-4145-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza koordinačních schopností v závislosti na tréninku sportovního aerobiku
Name (in English) Impact of Aerobics on Progress of Coordination Abilities
Authors VACULÍKOVÁ, Pavlína (203 Czechia, guarantor).
Edition Brno, Sport a kvalita života 2006, p. 128-129, 2 pp. 2006.
Publisher VYdavatelství Masarykovy univerzity
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/06:00031672
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 80-210-4145-5
Keywords in English aerobics; movement abilities; coordination abilities
Changed by Changed by: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D., učo 8367. Changed: 9/4/2010 11:15.
Abstract
Cílem této práce byla explorace úrovně jednotlivých koordinačních schopností u dívek. Výzkum byl proveden na souboru 14 dívek, které trénují sportovní aerobik. Měření úrovně těchto schopností byla prováděna s časovým odstupem 8 měsíců. Podle získaných výsledků nelze potvrdit předpoklad o progresivním rozvoji úrovně dílčích faktorů koordinačních schopností. Je naznačen trend stagnace.
Abstract (in English)
This study is focused on impact of aerobics on progress of coordination abilities. A total of 14 respondents (girls, average mean of age 13,9) were investigate. Measuring of abilities was realized during 8 months period.
PrintDisplayed: 4/8/2020 05:22