REGULI, Zdenko and Michal VÍT. Úpoly v obsahu školní tělesné výchovy v německé spolkové zemi Hesensko (Combatives in the physical education curriculum in German federative state Hessen). In Sport a kvalita života 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 97-97, 11 pp. ISBN 80-210-4145-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úpoly v obsahu školní tělesné výchovy v německé spolkové zemi Hesensko
Name (in English) Combatives in the physical education curriculum in German federative state Hessen
Authors REGULI, Zdenko (703 Slovakia, guarantor) and Michal VÍT (203 Czechia).
Edition 1. vyd. Brno, Sport a kvalita života 2006, p. 97-97, 11 pp. 2006.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/06:00031687
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 80-210-4145-5
Keywords in English combatives; combatives in the school physical education; educational framework; curriculum
Tags combatives, curriculum, educational framework
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Michal Vít, Ph.D., učo 54174. Changed: 9/3/2009 23:14.
Abstract
Úpoly mají nezastupitelné místo v osnovách školní tělesné výchovy. V německé spolkové zemi Hesensko úpolům přiřazují důležité místo. V rámcovém vzdělávacím programu jsou rozpracovány především otázky proč a jak využívat úpoly ve školní tělesné výchově. Tento pohled je v souladu s globálními trendy ve školní tělesné výchově. Vzdělávací program spolkové země Hesensko může být inspirativní pro tvůrce osnov školní tělesné výchovy na školách v České Republice.
Abstract (in English)
Combatives are irreplaceable in the curriculum of school physical education. German federative state Hessen gives an important role to combatives. In the Hessen's educational framework are well-described questions how and what for use combatives in the school physical education above all. Their point of view is according to nowadays-global trends in the school physical education. Educational framework of federative state Hessen can be very inspirational for creators of school physical education curriculum in The Czech Republic.
PrintDisplayed: 5/8/2020 10:01