HORKÁ, Hana and Zdeněk HROMÁDKA. Obsah vzdělání – vztahy mezi cíli, požadavky a realitou z pohledu ekologické/environmentální výchovy (The content of education – relations among the aims, requirements and reality from the point of view of environmental education). In Problémy kurikula základní školy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 148 -160, 13 pp. ISBN 80-210-4125-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Obsah vzdělání – vztahy mezi cíli, požadavky a realitou z pohledu ekologické/environmentální výchovy
Name (in English) The content of education – relations among the aims, requirements and reality from the point of view of environmental education
Authors HORKÁ, Hana (203 Czechia, guarantor) and Zdeněk HROMÁDKA (203 Czechia).
Edition první. Brno, Problémy kurikula základní školy, p. 148 -160, 13 pp. 2006.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/06:00015975
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-210-4125-0
Keywords in English environmental education; value; the content curriculum of the basic school; relation to nature;practical ecological ethos
Tags environmental education, practical ecological ethos, relation to nature, value
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Changed: 18/6/2009 13:16.
Abstract
Ve stati jsou prezentovány dílčí výsledky výzkumného šetření provedeného ke zjištění vzdělávacích výsledků v oblasti ekologické výchovy.Ukazuje se, že v obsahovém kurikulu základní školy by měly být explicitně vyjádřeny zásady "praktické ekologické etiky".
Abstract (in English)
The article presents some of the results of the research iquiring into the field of ecological education. These show that principles of "the practical ecological ethos" should be formulated explicitly in the content curriculum of the basic school.
Links
GA406/05/0246, research and development projectName: Obsahová dimenze kurikula základní školy
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 9/8/2020 17:20