VIGÁŠOVÁ, Jana, Jitka KADLECOVÁ, Renata SPĚŠNÁ, Renata GAILLYOVÁ, Miroslav PENKA and Jaroslav MICHÁLEK. Relative quantification of tumor associated antigens MAGE-1 and MAGE-A3 in Multiple myeloma. 2006.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Relative quantification of tumor associated antigens MAGE-1 and MAGE-A3 in Multiple myeloma
Name in Czech Relativní kvantifikace tumor asociovaných antigenů MAGE-1 a MAGE-A3 u mnohočetného myelomu
Authors VIGÁŠOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor), Jitka KADLECOVÁ (203 Czech Republic), Renata SPĚŠNÁ (203 Czech Republic), Renata GAILLYOVÁ (203 Czech Republic), Miroslav PENKA (203 Czech Republic) and Jaroslav MICHÁLEK (203 Czech Republic).
Edition 2006.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Italy
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/06:00017612
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English MAGE;multiple;myeloma;real-time;PCR
Tags MAGE, multiple, myeloma, PCR, real-time
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jana Nečasová, učo 13951. Changed: 9/4/2010 11:20.
Abstract
The aim of this study was to evaluate the posibility of using these genes as molecular markers of the progression MGUS to MM and the early relapse of the MM. Due to rare extramedullary location of malignant plasma cells we tried to undercover if expression is detecable in PB simultaneously with expression in the BM. Total of 151 samples from BM were evaluated: 83 samples from advanced myeloma, 12 samples of patients with early stage of MM who did not required treatment (smoldering MM 4x, stage IA 8x), 41 samples of MGUS patiens and 15 samples of normal healthy donors served as control group. In 15 advanced myeloma patients we simultaneously assessed BM sample and PB sample. Total RNA was evaluated by RT-PCR and then by real-time PCR using FRET probes. For relative quantification we used G6PDH housekeeping gene as external standard. As positive control we used myeloma cell line U266.
Abstract (in Czech)
Mnohočetný myelom (MM) je nevyléčitelné onemocnění charakterizované klonální expanzí maligních plazmatických buněk do kostní dřeně (KD). MAGE geny kódují antigenní peptidy prezentované HLA molekulami třídy I, které jsou rozpoznávány na nádorových buňkách T lymfocyty. Jsou exprimovány u mnoha typů solidních nádorů, avšak nikoliv ve zdravé tkáni. Jedinou zdravou tkání exprimující tyto antigeny jsou mužské zárodečné buňky (spermatogonie) a placentární trofoblast. V myelomových buňkách a liniích byla prokázána přítomnost RNA transkriptů kódujících členy MAGE genové rodiny. Cílem této studie je využitelnost detekce MAGE genů jako molekulárních markerů progrese MGUS v MM a časného relapsu MM. Tento abstrakt prezentuje naše pilotní výsledky a prezentovaný soubor bude rozšířen.
Links
LC06027, research and development projectName: Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina (Acronym: LC MGUS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Basic Research Center
PrintDisplayed: 14/5/2021 12:41