BARNAT, Jiří, Luboš BRIM, Ivana ČERNÁ, Pavel MORAVEC, Petr ROČKAI and Pavel ŠIMEČEK. DiVinE -- A Tool for Distributed Verification. In Computer Aided Verification. Berlin: Springer Verlag, 2006. p. 278-281. ISBN 978-3-540-37406-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name DiVinE -- A Tool for Distributed Verification
Name in Czech DiVinE -- nástroj na distribuovanou verifikaci
Authors BARNAT, Jiří (203 Czech Republic, guarantor), Luboš BRIM (203 Czech Republic), Ivana ČERNÁ (203 Czech Republic), Pavel MORAVEC (203 Czech Republic), Petr ROČKAI (703 Slovakia) and Pavel ŠIMEČEK (203 Czech Republic).
Edition Berlin, Computer Aided Verification, p. 278-281, 4 pp. 2006.
Publisher Springer Verlag
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.402 in 2005
RIV identification code RIV/00216224:14330/06:00015443
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-3-540-37406-0
ISSN 0302-9743
UT WoS 000240257000024
Keywords in English distributed verification; LTL model checking
Tags distributed verification, LTL model checking
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D., učo 3496. Changed: 2/6/2009 10:51.
Abstract
We present a tool for cluster-based LTL model-checking and reachability analysis. The tool incorporates several novel distributed-memory algorithms and provides a unique interface to use them. We describe the basic structure of the tool, discuss the main architecture decisions made, and briefly explain how the tool can be used.
Abstract (in Czech)
Je prezentován nástroj pro cluter-based ověřování LTL vlastností modelu a analýzy dosažitelnosti. Nástroj zahrnuje několik nových algoritmů pracujících s distribuovanou pamětí a poskytuje unifikované rozhraní pro jejich použití. V článku je popsána základní struktura nástroje, hlavní architektoniská rozhodnutí a také je uveden stručný popis ovládání nástroje.
Links
GA201/06/1338, research and development projectName: Automatizovaná verifikace softwaru
Investor: Czech Science Foundation, Automated software verification
GD102/05/H050, research and development projectName: Integrovaný přístup k výchově studentů DSP v oblasti paralelních a distribuovaných systémů
Investor: Czech Science Foundation, Integrated approach to education of PhD students in the area of parallel and distributed systems
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Highly Parallel and Distributed Computing Systems
1ET408050503, research and development projectName: Techniky automatické verifikace a validace softwarových a hardwarových systémů
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Techniques for automatic verification and validation of software nad hardware systems
1M0545, research and development projectName: Institut Teoretické Informatiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Institute for Theoretical Computer Science
PrintDisplayed: 6/12/2022 14:07