ZBÍRAL, David. Niquintova listina a vyprávění o počátcích katarských církví v Itálii a jihozápadní Francii (The Charter of Niquinta and the Narratives about the Beginnings of Cathar Churches in Italy and South-Western France). Religio: Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, vol. 14, No 1, p. 19-40. ISSN 1210-3640.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Niquintova listina a vyprávění o počátcích katarských církví v Itálii a jihozápadní Francii
Name (in English) The Charter of Niquinta and the Narratives about the Beginnings of Cathar Churches in Italy and South-Western France
Authors ZBÍRAL, David (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Religio: Revue pro religionistiku, Brno, Česká společnost pro studium náboženství, 2006, 1210-3640.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00017654
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Charter of Niquinta; catharism
Tags catharism, Charter of Niquinta
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., učo 52251. Changed: 23/2/2007 21:21.
Abstract
Studie se věnuje různým možným interpretacím redakce Niquintovy listiny ve 13. století. Zdůrazňuje možnost katarské zakladatelské legendy.
Abstract (in English)
Paper about different possible interpretations of the redaction of the Charter of Niquinta in the 13th century. The paper emphasizes the possibility of a Cathar foundation legend.
PrintDisplayed: 3/12/2020 09:28