ŠTELCL, Jindřich, Václav VÁVRA and Jiří ZIMÁK. Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802-128X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska
Authors ŠTELCL, Jindřich, Václav VÁVRA and Jiří ZIMÁK.
Edition Elportál, Brno, Masarykova univerzita, 2006, 1802-128X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) regionální geologie; mineralogie; petrologie; geologický průzkum; Českomoravská vrchovina
Tags Elportál_Archiv
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Changed: 11/2/2013 22:41.
Abstract
Učební text Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska (HTML) zpracovává nejzajímavějši geologické lokality na Moravě a ve Slezsku, a to přehlednou formou základního vysvětlujícího textu, který je doplněn názornými dokumentačními fotografiemi z jednotlivých lokalit. Text podává rovněž všechny potřebné informace, které studentům umožní vlastní návštěvu vybrané lokality. Autorské dílo je zařazeno v přemětu Terénní cvičení z geologie - Českomoravská vrchovina (G7741).
PrintDisplayed: 17/10/2021 00:29