FLASAROVÁ, Magdalena and David ŠMAJS. Diagnostika spirochety Treponema pallidum v biologických vzorcích pomocí PCR. (Diagnostics of Treponema pallidum in clinical material). In Jubilejní 50. studentská vědecká konference. Program a abstrakta. 2006.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Diagnostika spirochety Treponema pallidum v biologických vzorcích pomocí PCR.
Name in Czech Diagnostika spirochety Treponema. pallidum v biologických vzorcích pomocí PCR
Name (in English) Diagnostics of Treponema pallidum in clinical material
Authors FLASAROVÁ, Magdalena (203 Czech Republic) and David ŠMAJS (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Jubilejní 50. studentská vědecká konference. Program a abstrakta. 2006.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study Genetics and molecular biology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/06:00016086
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English Treponema pallidum; clinical material
Tags clinical material, Treponema pallidum
Changed by Changed by: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Changed: 8/4/2010 15:28.
Abstract
Cíl: Izolovat a detegovat treponemální DNA (mikroorganismu Treponema pallidum subsp. pallidum) z různých klinických materiálů od pacientů jak s podezřením na syfilis, tak ve stádiu primárním, sekundárním, časně latentním a pozdně latentním včetně kongenitální syfilis. U získaných izolátů jednotlivých kmenů pak provést kmenovou typizaci a identifikaci. Z 30-ti vyšetřovaných stěrů jsme nalezli 6 pozitivních stěrů od 3 pacientů ve stádiu primární a sekundární syfilis a 1 pozitivní stěr od jednoho novorozence. Výsledky sekvenací ve dvou případech ukázaly výskyt kmene sekvenčně totožného s kmenem SS14 a v dalších dvou případech jsme nalezli sekvenční změny v lokusech TP0548 a TP0136, které prokázaly výskyt unikátních syfilitických kmenů, doposud nepopsaných u Treponema pallidum subsp. pallidum.
Abstract (in English)
In this study, we used molecular diagnostics of the spirochete Treponema pallidum in biological materials. The tested samples were collected from patients with suspect syphilis, and patients diagnosed with primary, secondary, early or late latent stages of syphilis. Samples of one patient with congenital syphilis were also analyzed. Seven swabs samples were PCR positive (from 4 patients with primary or secondary syphilis) and all samples from the patient with congenital syphilis. For strain identifications, the TP0548, TP0136, and TP0319 genes were amplified and obtained PCR products were sequenced. In two cases, sequences identical to the strain SS14 and in another two cases, unique sequences in locuses TP0548 and TP0136 were found.
Links
GA310/04/0021, research and development projectName: Postgenomické studie syfilitické spirochety Treponema pallidum
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM0021622415, plan (intention)Name: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
NR8967, research and development projectName: Molekulární typizace kmenů a izolátů Treponema pallidum subsp. pallidum: základ pro epidemiologickou a klinickou identifikaci jednotlivých kmenů
Investor: Ministry of Health of the CR, Ministry of Agriculture R&D Programme
PrintDisplayed: 7/4/2020 10:23