Informační systém MU
VYSTOUPIL, Jiří and Martin ŠAUER. Atlas cestovního ruchu České republiky (Tourism Atlas of the Czech Republic). In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2006. p. 263-267. ISBN 8021041552.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Atlas cestovního ruchu České republiky
Name in Czech Atlas cestovního ruchu České republiky
Name (in English) Tourism Atlas of the Czech Republic
Authors VYSTOUPIL, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) and Martin ŠAUER (203 Czech Republic).
Edition Brno, IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, p. 263-267, 5 pp. 2006.
Publisher ESF MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/06:00016527
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 8021041552
Keywords in English tourism; atlas of tourism; regionalization
Tags atlas of tourism, Regionalization, tourism
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc., učo 390. Changed: 7/12/2006 15:49.
Abstract
Příspěvek je věnován odborné publikaci Atlas cestovního ruchu České republiky, která doposud nebyla v České republice v takovémto rozsahu vydána. Publikace mapuje předpoklady cestovního ruchu na území České republiky v územní podrobnosti obcí a snaží se podchytit problematiku cestovního ruchu z hlediska jeho regionalizace.
Abstract (in English)
The contribution involves the presentation of The Atlas of Tourism in the Czech Republic that has not been published in such extent since nowadays. The specialized publication deals with tourism prerequisites in the Czech Republic into municipality units and focuses on tourism from the regionalization point of view.
Links
WB-08-04, research and development projectName: Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR
Investor: Ministry for Regional Development of the CR, Research for the purposes of the Regions
Displayed: 27/10/2021 17:32