Informační systém MU
REBOK, Tomáš. VM-based Distributed Active Router Design. In MEMICS 2006. Mikulov, 2006. p. 190-197. ISBN 80-214-3287-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name VM-based Distributed Active Router Design
Name in Czech Distribuovaný aktivní směrovač s podporou virtuálních strojů
Authors REBOK, Tomáš.
Edition Mikulov, MEMICS 2006, p. 190-197, 8 pp. 2006.
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 80-214-3287-X
Keywords in English virtual machines;active router;distributed architecture;ARTP
Tags active router, ARTP, distributed architecture, virtual machines
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D., učo 39685. Changed: 11/12/2006 11:33.
Abstract
The active network approach allows an individual user to inject customized programs into an active nodes in the network, usually called programmable/active routers, and thus process data in the network as it passes through. As the speeds of network links still increase, and subsequently, the applications' demands for the network bandwidth increase as well, a single active router is infeasible to process such high-bandwidth user data in real-time, since the processing may be fairly complex. In order to improve the scalability of such a system with respect to number of active programs simultaneously running on the router and with respect to the bandwidth of each passing stream processed by active sessions, the distribution of processing load and network bandwidth is desirable. The subject of this paper is to propose a distributed active router architecture with a loadable functionality that allows strong isolation of users' programs using Virtual Machine (VM) approach.
Abstract (in Czech)
Aktivní sítě svým uživatelům umožňují nahrát jejich vlastní (aktivní) programy do aktivních uzlů v síti (obvykle nazývány jako programovatelné/aktivní směrovače) a nechat si jimi zpracovávat zasílána data. Jelikož však rychlosti počítačových linek stále rostou, stejně jako rostou i požadavky aktivních aplikací, není obvykle možno takovéto zpracování provádět na jednom aktivním směrovači, zejména při provozu v reálném čase. Pro zvýšení škálovatelnosti aktivního systému, stejně jako pro zvýšení jeho výpočetní síly je velmi žádoucí distribuce procesorové zátěže na více aktivních elementů. Cílem tohoto příspěvku je návrh architektury distribuovaného aktivního směrovače s možností nahrávání uživatelských programů, který navíc umožní silnou izolaci mezi běžícími aktivními programy s využitím přístupu virtuálních strojů.
Displayed: 30/11/2023 12:48