RADOVÁ, Irena. Argonauti na cestách časem (The Argonauts Travelling through the Times). In ED. KEPARTOVÁ, Jana. Antika? Zajděte do kina, přečtěte román... Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. p. 11-22. ISBN 80-7106-850-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Argonauti na cestách časem
Name in Czech Argonauti na cestách časem
Name (in English) The Argonauts Travelling through the Times
Authors RADOVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Praha, Antika? Zajděte do kina, přečtěte román... p. 11-22, 12 pp. 2006.
Publisher Nakladatelství Lidové noviny
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00016103
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-7106-850-0
Keywords in English Argonauts;ancient literature;Franz Grillparzer;Laterna Magica
Tags ancient literature, Argonauts, Franz Grillparzer, Laterna Magica
Changed by Changed by: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D., učo 9402. Changed: 25/3/2010 15:47.
Abstract
Studie pojednává o multimediálním zpracování starořeckého mýtu o Argonautech v inscenaci pražského divadla Laterna magica. Je zde nastíněn vývoj zpracování tohoto mýtu od starověku až po současnost.
Abstract (in English)
The study deals with multimedia performance of the ancient myth of the Argonauts produced by the theatre Laterna magica in Prague. Development of the artistic interpretations of the myth from the ancient times till nowadays is outlined here.
Links
GP405/05/P134, research and development projectName: Scholia k Apollóniovi Rhodskému: metodologie antického vědeckého přístupu k literárnímu dílu
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 25/1/2021 22:28