JARKOVSKÁ, Lucie. Feminismus a sexuální výchova. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: Gender & sociologie, Sociologický ústav, 2006, roč. 7, 2/2006, s. 41-45. ISSN 1213-0028.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Feminismus a sexuální výchova
Název česky Feminismus a sexuální výchova
Název anglicky Faminism and sex education
Autoři JARKOVSKÁ, Lucie (203 Česká republika, garant).
Vydání Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha, Gender & sociologie, Sociologický ústav, 2006, 1213-0028.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/06:00016113
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky sexual education; gender inequality; gender socialization
Štítky gender inequality, gender socialization, sexual education
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D., učo 21642. Změněno: 7. 6. 2007 09:57.
Anotace
Článek předkládá analýzu hodin sexuální výchovy jako jeden z výstupů etnograqfického výzkumu, který byl autorkou uskutečněn v šesté třídě základní školy a který byl zaměřen na genderové aspekty vzdělávání. Obecně se má za to, že sexuální výchova je více záležitostí dívek než chlapců, že dívky se o téma více zajímají a jsou do něho více vtaženy. Autorka tvrdí, že toto přesvědčení je mýtus a ukazuje jak diskurzivní praktiky sexuální výchovy ve škole ponechávají divky mimo diskurz, umlčují je a způsobují, že se zapojují do diskuse ještě méně než v jiných vyučovacích předmětech. Autorka uvádí, že sexuální výchova, která není podrobena reflexi z hlediska genderové rovnosti, reprodukuje genderovou hierarchii a přispívá k vpisování genderových nerovností do těl chlapců a dívek. Navrhuje zahrnutí feministické reflexe do sexuální výchovy tak, aby bylo možno vytvořit genderově citlivé kurikulum sexuální výchovy.
Anotace anglicky
The article introduces a particular outcome of an ethnographic research that was conducted in the 6th grade of elementary school and which focused on gender aspects of education. It presents the analysis of sexual education. It is believed that sexual education is more a „girls' thing“, that girls are more concerned about the topic and are more involved. The author reveals this believe is a myth and shows how the discursive practices leave the girls out of the discourse and make them more silent and less involved in the discussion than in any other subjects in school. The author argues that sexual education, which is not gender sensitive and is not reflecting gender inequalities, is reproducing gender hierarchy and contributes to inscription the gender inequality into girls' and boys' bodies. She suggests that inclusion of feminist reflection into sexual education and especially the deconstruction of normative heterosexuality and deconstruction of the concept of sex as primarily procreative would help to create a gender sensitive sexual education curriculum and would help girls and boys to create a freer sexual subjectivity not burdened by gender stereotypes.
Návaznosti
GA403/06/0067, projekt VaVNázev: Volba vzdělání a anticipace šancí na pracovním trhu z genderové perspektivy
Investor: Grantová agentura ČR, Volba vzdělání a anticipace šancí na pracovním trhu z genderové perspektivy
VytisknoutZobrazeno: 22. 9. 2023 23:18