Informační systém MU
BACHANOVÁ, Veronika. Členství České republiky v EMU - výzva pro české veřejné finance (The Czech Republic Membership in EMU - the Czech Public Finance Challenge). Online. Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2006, vol. 2006, No 3, p. 3-11. ISSN 1213-2446. [citováno 2024-04-24]
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Členství České republiky v EMU - výzva pro české veřejné finance
Name (in English) The Czech Republic Membership in EMU - the Czech Public Finance Challenge
Authors BACHANOVÁ, Veronika (203 Czech Republic, guarantor)
Edition Národohospodárský obzor, Brno, ESF MU Brno, 2006, 1213-2446.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/06:00031742
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords in English European Monetary Union; public finance; nominal convergence; real convergence
Tags European monetary union, Nominal convergence, Public finance, Real convergence
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 18/6/2009 12:14.
Abstract
Článek se zaměřuje veřejné finance a analýzu fiskální politiky ČR. Český vstup do EMU zanmená pro českou fiskální politiku výzvu. Přijetí eura jako národní měny a společná monetární politika znamená, že fiskální politika se stane nástrojem pro boj s asymetrickými šoky. Tato funkce vyžaduje stabilní veřejné finance, strukturálně vyrovnaný a flexibilní státní rozpočet.
Abstract (in English)
The aricle is focused on the Czech Republic public finance and fiscal policy analysis. The Czech Republic accesion to the EMU brings a challenge to the Czech fiscal policy. Acceptance euro as the national currency and common monetary policy instead of national monetary policy means, that the national fiscal policy becomes the instrument for fighting with asymmetric shocks. This function supposes the sound public finance, structurally-balanced and flexible state budget.
Displayed: 24/4/2024 04:57