HAVLÍNOVÁ, Miluše. Program podpory zdraví ve škole : rukověť projektu Zdravá škola. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2006. 311 s. ISBN 8073670593.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Program podpory zdraví ve škole : rukověť projektu Zdravá škola
Authors HAVLÍNOVÁ, Miluše.
Edition 2., rozš. vyd. Praha, 311 s. 2006.
Publisher Portál
Other information
ISBN 8073670593
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 27/3/2017 06:20.
PrintDisplayed: 14/10/2019 00:49