HLOUŠEK, Miroslav. Stylizovaná fakta o hospodářském cyklu v ČR (Stylized Facts of Business Cycle in the Czech Republic). In SLANÝ, Antonín a kol. Konkurenceschopnost české ekonomiky (Vývojové trendy). Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 249-263, 15 pp. CVKS. ISBN 80-210-4157-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stylizovaná fakta o hospodářském cyklu v ČR
Name (in English) Stylized Facts of Business Cycle in the Czech Republic
Authors HLOUŠEK, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Konkurenceschopnost české ekonomiky (Vývojové trendy), p. 249-263, 15 pp. CVKS, 2006.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/06:00017938
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-210-4157-9
UT WoS 000262064700022
Keywords in English business cycle - stylized facts - Czech economy - filtration - correlation - Granger causality
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D., učo 21886. Changed: 8/9/2009 11:14.
Abstract
Podkapitola je zaměřena na zkoumání stylizovaných fakt hospodářského cyklu české ekonomiky. Závěry analýzy hodnotí stabilitu ekonomiky a napomáhají lepšímu uchopení teoretických modelů, které se zabývají cyklickými fluktuacemi.
Abstract (in English)
The subsection is aimed at examination of stylized facts of Czech business cycle. Conclusions of the analysis evaluate stability of the economy and help to better understand theoretic models dealing with cyclical fluctuations.
Links
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centres (National Research Programme)
PrintDisplayed: 24/5/2019 05:39