KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810. (The Alchemy of Hapiness. The Late Enlightenment and the Moravian Comunity 1770-1810.). Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Era, 2006. 328 pp. Dějiny kultury. ISBN 80-7366-063-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810.
Name (in English) The Alchemy of Hapiness. The Late Enlightenment and the Moravian Comunity 1770-1810.
Authors KROUPA, Jiří (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Druhé, rozšířené a upravené. Brno, 328 pp. Dějiny kultury, 2006.
Publisher Era
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00017940
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-7366-063-6
Keywords (in Czech) Osvícenství-Morava-dějiny myšlení-zednářství v 18. století
Keywords in English Enlightenment - Moravia - the Intellectual History - Freemasons in 18th Century
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., učo 1868. Changed: 10/3/2010 17:02.
Abstract
Dějiny pozdního osvícenství na Moravě pojednávají ve dvanácti kapitolách o různých osvícenských společnostech: hospodářských, patriotických, zednářských a učených, v nichž vznikalo moderní myšlení a estetika. Kapitoly: Morava ve 2. polovině 18. stol., Dvůr a salon, Republika vzdělanců, Alchymie štěstí, Aristokratické osvícenství, Mentality, Estetika, Od curieux k dějinám umění, Soumrak osvícenství.
Abstract (in English)
History of the late Enlightenment in Moravia deals in twelf chapters with various societies: the economical, patriotical, societies of freemasons, the learned ones, where arose a modern thinking and aesthetics. The chapters: Moravia in the second Half of the 18th century, The court and salon, The learned republic, Alchemy of Happiness, The Aristocratical Enlightenment, The Mentalités, Aesthetics, From curieux to History of Art, The End of the Enlightenment.
Links
MSM0021622426, plan (intention)Name: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 16/1/2021 05:06