GAZDA, Jiří a Jana OTEVŘELOVÁ. Jazykovaja igra v gazetnych zagolovkach. Przeglad Rusycystyczny, Katowice: Polskie towarzystwo rusycystyczne, 2006, XXVIII, 3 (115), s. 19-30. ISSN 0137-298X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jazykovaja igra v gazetnych zagolovkach
Název česky Jazyková hra v novinových titulcích
Název anglicky Language Play in Newspaper Headlines
Autoři GAZDA, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) a Jana OTEVŘELOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Przeglad Rusycystyczny, Katowice, Polskie towarzystwo rusycystyczne, 2006, 0137-298X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/06:00017952
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky headlines;russian language;contemporary Russian Journalistics
Štítky contemporary Russian Journalistics, headlines, RIV - zkontrolováno, Russian Language
Změnil Změnila: Mgr. Oxana Čmelíková, Ph.D., učo 39877. Změněno: 19. 3. 2011 17:01.
Anotace
Článek pojednává v obecné rovině o aktuální problematice jazykové expresivity v současné ruské publicistice, konkrétně pak o využívání prostředků jazykové hry v novinových titulcích. Jazykovou hru chápeme jako záměrný výběr takových jazykových prostředků, které mají u čtenáře vyvolat netriviální (nestereotypní) předmětně-jazykové asociace a upoutat tak jeho pozornost. Na konkrétním jazykovém materiálu získaném excerpcí elektronických mediálních zdrojů jsou ukázány nejtypičtější způsoby jazykové hry na jednotlivých úrovních jazyka.
Anotace anglicky
The article deals in general with the actual problems of language expressivity in contemporary Russian Journalistics, particularly with usage of language-play in headlines. By language-play is meant a purposeful selection of such lingual instruments which should invoke nontrivial (nonstereotypical) instrument-lingual associations by the reader and attract his attention. On particular lingual material acquired by excerption of electronic medial sources are shown most typical ways of language-play on particular language levels.
VytisknoutZobrazeno: 25. 10. 2020 02:32