CS

Společný evropský azylový systém : procedurální směrnice

JÍLEK, Dalibor and Renáta KLEČKOVÁ. Společný evropský azylový systém : procedurální směrnice (Common European Asylum System : Procedure Directive). / editoři: Dalibor Jílek a Renáta Klečková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 214 pp. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 304. ISBN 80-210-4058-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Společný evropský azylový systém : procedurální směrnice
Name (in English) Common European Asylum System : Procedure Directive
Authors JÍLEK, Dalibor and Renáta KLEČKOVÁ.
/ editoři: Dalibor Jílek a Renáta Klečková.
Edition 1. vyd. Brno, 214 pp. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 304, 2006.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 80-210-4058-0
Keywords in English Procedure directive ; Minimum standards ; Common European asylum policy ; Asylum procedures at the border ; Third safe country ; European third safe country ; Safe country of origin ; Procedural guarrantes ; The right to legal aid ; The right to be represented ; The review of decisions ; The institution of inadmissibility ; The justice in remedies ; Suspensive effect of decisions ; Manifestly unfounded asylum claims ; Procedure directive
Tags Common European asylum policy, European third safe country, Manifestly unfounded asylum claims, Minimum standards, Procedural guarrantes, Procedure directive, Safe country of origin, Suspensive effect of decisions, The institution of inadmissibility, The justice in remedies, The review of decisions, Third safe country
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Jana Koukolová, učo 67536. Changed: 8/1/2009 12:15.
Abstract
Sborník je záznamem vědeckého semináře, který se konal 13.6.2006. Obsahem jednání byla rozprava nad procedurální směrnicí, kterou schválila Rada EU v roce 2005. Příspěvky se zabývají otázkami minimálních standardů, procesních záruk, bezpečných zemí, přezkoumání negativních rozhodnutí a zjevně nedůvodnými žádostmi o azyl.
Abstract (in English)
The collection representes the record of the scientific seminary held on 13 June 2006. The content of negotiations was the analysis of the Procedure Directive aproved by the Council of EU. The contributions deal with procedural guarranties, safe countries, judicial review and manifestly unfounded applications.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 18/3/2019 19:09

Other applications