HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Rozšíření praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství: činnost Akademického centra poradenství a supervize (ACPS). In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: MSD spol. s r.o., 2006. s. 55-57. ISBN 80-86633-58-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rozšíření praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství: činnost Akademického centra poradenství a supervize (ACPS).
Název česky Rozšíření praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství: činnost Akademického centra poradenství a supervize (ACPS).
Název anglicky Enhancement of practical education and professional training of students of psychology and social pedagogy and counseling: The Activity of the Academic Centre of Counseling and Supervision (the ACPS)
Autoři HUMPOLÍČEK, Pavel (203 Česká republika, garant), Alena UHROVÁ (203 Česká republika) a Renáta BENDOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Brno, Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, s. 55-57, 2006.
Nakladatel MSD spol. s r.o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/06:00031773
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-86633-58-6
Klíčová slova anglicky enhancement of education; professional training; pregraduate student; psychology; social pedagogy and counseling
Štítky enhancement of education, pregraduate student, professional training, psychology, social pedagogy and counseling
Změnil Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 29. 6. 2009 11:31.
Anotace
Článek představuje výsledky prvního roku realizace Projektu na zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky. Projekt je realizován prostřednictvím speciálního vzdělávacího centra, které spolupracuje s partnerskými organizacemi. Akademické centrum poradenství a supervize (ACPS) zahájilo svoji činnost v listopadu 2005 a plně funguje od února 2006. Prozatím jsme realizovali 19 kurzů, které probíhají ve spolupráci s jinými institucemi a externími spolupracovníky. Z toho jsme inovovali 9 stávajících kurzů studijního programu oborů a realizovali 10 nových kurzů nad rámec studijního programu. Podpořili jsme 303 studentů. Současně jsme poskytli psychologické služby 120 klientům. V budoucnu plánujeme podporou dalších studentů v rámci stávajících aktivit a otevření některých dalších kurzů, rozšíření spolupráce s externími pracovníky a poskytnutí služeb většímu množství klientů. Naším dalším cílem je vybudovat základnu vhodných klientů a síť vzájemně komunikujících akademických pracovníků a odborníků z praxe.
Anotace anglicky
The article presents project - Enhancement of education and professional training of students of psychology and social pedagogy - and its realization in one year. Establishment and running specialized training centre, which cooperate with partner organizations, do the realization of the project. Our centre called The Academic Centre of Counseling and Supervision (the ACPS), started its activity in November 2005 and entirely has run since February 2006. For the present we have realized 19 courses. Nine of them were innovated courses in study program and 10 courses were opened new. We have supported 303 students by different courses. We have also provided psychological service for 120 clients. The ACPS plans to support other students in present courses, open other courses and enlarge its cooperation with external specialists and to support larger number of clients. Our future objectives are to build up the platform of suitable clients and to make up the net of academics and specialists form practice that would cooperate each other.
VytisknoutZobrazeno: 2. 7. 2022 03:28