ČORNEJOVÁ, Michaela. Místní jména z materiálu 11. - 13. století (Place-Names from the Material of the 11th to 13th Centuries). Acta Onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2006, vol. 47, -, p. 140-150. ISSN 1211-4413.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Místní jména z materiálu 11. - 13. století
Name (in English) Place-Names from the Material of the 11th to 13th Centuries
Authors ČORNEJOVÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Acta Onomastica, Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, 2006, 1211-4413.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00018094
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Place-Names; Onomastic; Toponyms
Tags Onomastic, Place-Names, Toponyms
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Changed: 3/4/2007 14:25.
Abstract
Autorka se zaměřuje na nejstarší záznamy českých přívlastkových místních jmen. Velká část pozornosti je věnována podobě substantivní a adjektivní části jednotlivých toponym. Detailně je analyzováno rovněž utvoření, deklinace a vývoj místních jmen.
Abstract (in English)
The author focuses on the oldest recordings of Czech attributive place-names. A great deal of attention is devoted to the forms of both substantive and adjective parts of the individual toponyms. Also the formation, declination and development of the place-names are analysed in detail in the paper.
Links
LC546, research and development projectName: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Basic Research Center
PrintDisplayed: 27/10/2021 15:38