MARADA, Radim. Od Marxe k Alexanderovi: občanská inkluze jako problém moderní společnosti (From Marx to Alexander: civic incorporation as a problem of modernity). In Etnická různost a občanská jednota. první. Brno: CDK, 2006. p. 72-114, 44 pp. Sociologická řada, svazek č. 3. ISBN 80-7325-111-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Od Marxe k Alexanderovi: občanská inkluze jako problém moderní společnosti
Name in Czech Od Marxe k Alexanderovi: občanská inkluze jako problém moderní společnosti
Name (in English) From Marx to Alexander: civic incorporation as a problem of modernity
Authors MARADA, Radim (203 Czech Republic, guarantor).
Edition první. Brno, Etnická různost a občanská jednota, p. 72-114, 44 pp. Sociologická řada, svazek č. 3, 2006.
Publisher CDK
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/06:00018167
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 80-7325-111-6
Keywords in English civic incorporation; societal community; civil society; ethnicity; identity
Tags civic incorporation, civil society, ethnicity, identity, societal community
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D., učo 41048. Changed: 2/4/2010 11:16.
Abstract
Text pojednává o koncepci občanského začleňování Jeffreyho Alexandera v kontextu klasické sociologické tradice reprezentované Karlem Marxem a Talcottem Parsonsem. Upozorňuje na proměnlivý historický kontext, v němž jednotlivé koncepty vznikaly a všímá si kontinuit i diskontinuit mezi jednotlivými autory. Oceňuje některé konceptuální posuny v Alexanderově teoretickém vývoji a zároveň kriticky pojednává o některých analytických omezeních jeho pozdější pozice.
Abstract (in English)
The article places Jeffrey C. Alexander s theory of civic incorporation into the context of classical sociological tradition, represented here by Karl Marx (On Jewish Question) and Talcott Parsons (the concept of societal community). Reflecting upon the changing historical circumstances from early to late modernity, in which these three concepts emerged, it assesses Marx s and Parson s contributions as both inspirational sources for the theoretical position held by Alexander and conceptual and normative platforms from which he critically departs. With this background, the article: 1) appreciates analytical advantages of some conceptual shifts in Alexander s transition from his early position to his more recent culturalist approach, 2) points to some analytical limitations of his later position, related especially to normative priority accorded to “universalizing multiculturalism” as a generally preferable mode of civic incorporation.
Links
MSM0021622408, plan (intention)Name: Reprodukce a integrace společnosti (Acronym: IVRIS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 2/6/2020 20:18