STEKLÁ, Jana. Slovesa označující pohlavní styk a jiné sexuální praktiky ve staré řečtině (Verbs Denoting Sexual Intercourse and Other Sexual Practices in Ancient Greek). In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 116-120. ISBN 80-210-3969-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Slovesa označující pohlavní styk a jiné sexuální praktiky ve staré řečtině
Name (in English) Verbs Denoting Sexual Intercourse and Other Sexual Practices in Ancient Greek
Authors STEKLÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Vademecum Graeco-Latinum Brunense, p. 116-120, 5 pp. 2006.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00018176
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-210-3969-8
Keywords in English greek verbs; sexual intercourse
Tags greek verbs, sexual intercourse
Changed by Changed by: Mgr. Jana Steklá, Ph.D., učo 22490. Changed: 19/6/2007 13:32.
Abstract
Výčet starořeckých sloves popisujících pohlavní styk a jejich roztřídění podle sémantické oblasti.
Abstract (in English)
The list of Ancient Greek verbs denoting sexual intercourse and other sexual practices and categorization into groups according to their semantic field.
Links
1N04098, research and development projectName: Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů textů starověku a středověku a raného novověku
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Electronic datbases for studying and research of Greek and Latin authors and texts from antiquity, middle ages and the early modern period
PrintDisplayed: 17/8/2022 06:37