Informační systém MU
HORSÁK, Michal. Princip hnízdovitosti (nestedness) druhového složení: výpočet a ekologické interpretace (The principle of nestedness of species composition: calculation and ecological interpretations). In Sborník příspěvků 14. konference České limnologické společnosti a Slovenské limnologické společnosti, Nečtiny, 26-30 červen 2006. 2006. ISBN 80-239-7257-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Princip hnízdovitosti (nestedness) druhového složení: výpočet a ekologické interpretace
Name in Czech Princip hnízdovitosti (nestedness) druhového složení: výpočet a ekologické interpretace
Name (in English) The principle of nestedness of species composition: calculation and ecological interpretations
Authors HORSÁK, Michal.
Edition Sborník příspěvků 14. konference České limnologické společnosti a Slovenské limnologické společnosti, Nečtiny, 26-30 červen 2006, 2006.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
ISBN 80-239-7257-X
Keywords in English nestedness; calculation; interpretations; community ecology
Tags Calculation, community ecology, interpretations, nestedness
Changed by Changed by: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., učo 8803. Changed: 17/5/2010 11:36.
Abstract
Princip hnízdovitosti v ekologii společenstev, teorie, výpočet a možnosti použití v základním i aplikovaném výzkumu.
Abstract (in English)
The principle of nestedness in community ecology; theory, calculation, and using in basic and applied research.
Links
MSM 143100010, plan (intention)Name: Časoprostorová dynamika biodiverzity v ekosystémech střední Evropy.
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Spatiotemporal biodiversity dynamics in ecosystems of Central Europe
Displayed: 31/1/2023 08:12