SVATOŇOVÁ, Hana, Jaromír KOLEJKA, Svatopluk NOVÁK a Petr CHALUPA. Geovisualization as support of decision-making in crisis situation. In ESRI International User Conference Proceedings. San Diego: ESRI, 2006. s. 1-17, 17 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Geovisualization as support of decision-making in crisis situation
Název česky Geovizualizace jako podpora při rozhodování v krizových situacích
Autoři SVATOŇOVÁ, Hana (203 Česko, garant), Jaromír KOLEJKA (203 Česko), Svatopluk NOVÁK (203 Česko) a Petr CHALUPA (203 Česko).
Vydání San Diego, ESRI International User Conference Proceedings, od s. 1-17, 17 s. 2006.
Nakladatel ESRI
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/06:00018234
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky Geovisulization Crisis management Classification of disasters phenomena
Změnil Změnil: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc., učo 2568. Změněno: 10. 1. 2007 10:12.
Anotace
Geovisualization of the landscape model-perspective tools of earth-related sciences and crisis management-in 2D, 3D, and 4D views provided a comprehensible presentation of the results from integrated geodatabase processing, possibilities of the usage of aerial photographs and the results of crisis simulations modeling. The high-quality geovisualization of model of crisis situation or real-time geovisualisation of actual situation help people to work out it succesfully and save their life.
Anotace česky
Geovizualizace krajinného modelu – perspektivní prostředek věd o Zemi a krizového řízení v 2D, 3D a 4D pohledech, poskytující srozumitelnou prezentaci výsledků z integrovaného zpracování geodatabází, umožňuje využití leteckých snímků a výsledky modelování krizových simulací. Vysoce kvalitní geovizualiazce modelů krizových situací nebo geovizualizace aktuální situace v reálném času pomáhá při jejich řešení a zachraňuje lidské životy.
Návaznosti
MSM0021622418, záměrNázev: DYNAMICKÁ GEOVIZUALIZACE V KRIZOVÉM MANAGEMENTU
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 12. 7. 2020 15:48