VEČEŘA, Miloš, Tatiana MACHALOVÁ and Radim POLČÁK. Právní principy v systému evropského a českého práva (Principles in the system of European and Czech law). In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. p. 60-81. ISBN 80-210-4182-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právní principy v systému evropského a českého práva
Name in Czech Právní principy v systému evropského a českého práva
Name (in English) Principles in the system of European and Czech law
Authors VEČEŘA, Miloš (203 Czech Republic, guarantor), Tatiana MACHALOVÁ (203 Czech Republic) and Radim POLČÁK (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006), p. 60-81, 22 pp. 2006.
Publisher Masarykova Univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/06:00018236
Organization unit Faculty of Law
ISBN 80-210-4182-X
Keywords (in Czech) principy, teorie práva
Keywords in English principles;theory of law
Tags principles, Theory of law
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc., učo 1844. Changed: 2/4/2010 20:56.
Abstract
Článek se zabývá konstrukcí pojmu právní principy jak v českém, tak v evropském právním prostředí. V jednotlivých částech si všímá jak otázku vztahu principů a legislativy, tak vybraných aspektů aplikace právních principů v právní praxi.
Abstract (in English)
The article addresses the concept of principles of law in European legal environment, discusses the relation between principles and legislation and analyzes selected aspects of aplication of principles of law in legal practice.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
PrintDisplayed: 9/8/2022 22:40