MIKLOVÁ, Martina. Politický pluralismus v Brně před listopadem 1989? Monopol Národní fronty versus pluralita v disentu (Political Pluralism in Brno before November 1989? Monopoly of the National Front versus Pluralism in Dissent). In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. p. 73-88. Srovnávací politologie, 6. ISBN 80-7325-110-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Politický pluralismus v Brně před listopadem 1989? Monopol Národní fronty versus pluralita v disentu
Name in Czech Politický pluralismus v Brně před listopadem 1989? Monopol Národní fronty versus pluralita v disentu
Name (in English) Political Pluralism in Brno before November 1989? Monopoly of the National Front versus Pluralism in Dissent
Authors MIKLOVÁ, Martina (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích, p. 73-88, 16 pp. Srovnávací politologie, 6, 2006.
Publisher Centrum pro studium demokracie a kultury
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00031837
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-7325-110-8
Keywords in English pluralism; "normalization"; political parties; Brno; dissent; "third sector"
Tags "normalization", "third sector", Brno, dissent, pluralism, political parties
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180. Changed: 24/3/2010 13:06.
Abstract
Cílem článku je dokázat, že politický pluralismus v Československu v době takzvané normalizace neexistoval, ale přesto bylo možné nalézt určitou formu lokálního pluralismu v Brně. Autorka popisuje vývoj politických stran Národní fronty, analyzuje a srovnává postavení opozice a disentu ve dvou obdobích: po reformním procesu Pražského jara a po vzniku Charty 77. Vysvětluje důležité pojmy, popisuje polooficiální hnutí založená na konci 80. let a průběh Sametové revoluce v Brně.
Abstract (in English)
The aim of this paper is to prove, that there was no political pluralism in Czechoslovakia during the era of "normalization", but a special form of local pluralism in Brno was found in dissent. Author describes development of political parties in the National Front, analyses and compares opposition and dissent in two following periods: after the Prague Spring and after the emergency of Charter 77. She explains main terms and describes new semiofficial movements in the late 80s and the course of the Velvet Revolution in Brno.
Links
MSM0021622407, plan (intention)Name: Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Political Parties and The Representation of Interests in Contemporary European Democracies
PrintDisplayed: 8/6/2023 07:40