KUNC, Josef. Počátky průmyslu a železnice na Moravě a ve Slezsku - historické aspekty vývoje. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2006, VI, č. 4, s. 24-30. ISSN 1213-2446.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Počátky průmyslu a železnice na Moravě a ve Slezsku - historické aspekty vývoje
Název česky Počátky průmyslu a železnice na Moravě a ve Slezsku - historické aspekty vývoje
Název anglicky The Beginning of Industry and Railway in Moravia and Silesia - Historical Aspects of Progress
Autoři KUNC, Josef (203 Česká republika, garant).
Vydání Národohospodářský obzor, Brno, ESF MU, 2006, 1213-2446.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/06:00016315
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova anglicky Industry; Railway; Moravia and Silesia; Historical Aspects
Štítky Historical Aspects, industry, Moravia and Silesia, railway
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D., učo 18338. Změněno: 16. 1. 2007 16:04.
Anotace
Průmyslová výroba má na Moravě dlouholetou historii a tradici. Původní koncentrace manufakturní a později tovární výroby se etablovaly zejména v moravsko/slezsko – pruském příhraničí a v Brně a okolí. S rozvojem těžby uhlí a primárně navazujících výrob (zejména hutnické a kovozpracující) zaznamenalo prudký rozvoj průmyslu především Ostravsko, což byla ovšem do určité míry výjimka, protože těžiště průmyslové výroby se v průběhu 19. století přesunulo, do značné míry také vlivem rozvíjející se železniční dopravy, do vnitrozemí do nově vznikajících průmyslových center. Právě město Brno, jako jedno z nejvíce průmyslových měst celého Rakouska bylo v roce 1839 napojeno na parostrojní železnici a industrializace a urbanizace Moravy a Slezska (také díky železnici) byla spuštěna.
Anotace anglicky
Industrial production in Moravia has a long history and tradition. Original concentration of manufactoral and factory production was based particularly in Moravian/Silesian – Prussian borderland and in Brno and its surroundings. Together with coal mining development and related production (metallurgy and metal works) the Ostrava region experienced intensive development, which was an exception to a certain extent, since centre of industrial development relocated during the 19th century, in a large degree thanks to developing railway infrastructure inland into newly established industrial centres. Just Brno, as a one of the most industrial cities of the whole former Austria, was in 1839 connected to locomotive railway and industrialization and urbanization of Moravia and Silesia was set off.
Návaznosti
GA402/04/2128, projekt VaVNázev: Železniční doprava - institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie
Investor: Grantová agentura ČR, Železniční doprava-institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie
VytisknoutZobrazeno: 24. 9. 2022 19:43