HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA and Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví (Managerial accounting). Brno: Masarykova univerzita, 2006. 138 pp. ISBN 80-210-4212-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Manažerské účetnictví
Name in Czech Manažerské účetnictví
Name (in English) Managerial accounting
Authors HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA and Ladislav ŠIŠKA.
Edition Brno, 138 pp. 2006.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-210-4212-5
Keywords in English Managerial accounting; financial management; budgeting; cost accounting; costing
Tags budgeting, cost accounting, costing, financial management, managerial accounting
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 22/5/2009 14:57.
Abstract
Předkládaný text pojednává o manažerském účetnictví jako o instrumentálním systému, jenž sestává ze souboru tří základní metod zpracování finančních informací. Takovými metodickými subsystémy jsou kalkulace, rozpočty a nákladové účetnictví, které představují samostatné kapitoly textu. Závěrečná kapitola poté ukazuje, jak se informace generované zmiňovanou trojicí subsystémů využívají při řízení ekonomické stránky činnosti podniku.
Abstract (in English)
Managerial accounting is presented as an instrumental system which consists of three methods of information processing. These methods (subsystems) are cost allocation, budgeting and cost accounting. The final chapter deals with the possibilities, how information generated by managerial accounting can be used for financial management of an enterprise.
PrintDisplayed: 29/1/2023 13:37