VEČERKA, Radoslav. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků (Old Church Slavonic in the context of Slavonic languages). Olomouc; Praha: Univerzita Palackého; Euroslavica, 2006. 273 pp. Univerzita Palackého Olomouc. ISBN 80-244-0889-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků
Name (in English) Old Church Slavonic in the context of Slavonic languages
Authors VEČERKA, Radoslav (203 Czechia, guarantor).
Edition Olomouc; Praha, 273 pp. Univerzita Palackého Olomouc, 2006.
Publisher Univerzita Palackého; Euroslavica
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00031854
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-244-0889-9
Keywords in English Proto-Slavonic; Old Church Slavonic phonology - morphology - syntax - vocabulary
Tags Proto-Slavonic
Changed by Changed by: prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc., učo 2246. Changed: 29/3/2010 12:16.
Abstract
Přehled vývoje slovanských jazyků od praslovanštiny. Popis staroslověnské fonologie, písma, morfologie, syntaxe a slovní zásoby ve srovnávacím slovanském aspektu.
Abstract (in English)
Overwiev of development of Slavonic languages from Old Slavonic. Description of Old Church Slavonic phonology, alphabete, morphology, syntax and lexicology.
PrintDisplayed: 5/8/2020 16:22