SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. 7th International Symposium on Enchytraeidae. 2006.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name 7th International Symposium on Enchytraeidae
Name in Czech 7. mezinárodní symposium o roupicích
Authors SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 2006.
Other information
Original language English
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/06:00018442
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English Enchytraeidae; Symposium; Ecology; Taxonomy; Ecotoxicology
Tags Ecology, ecotoxicology, Enchytraeidae, Symposium, taxonomy
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D., učo 44115. Changed: 22/1/2007 18:26.
Abstract
Organisation of an international scientific meeting on the family Enchytraeidae (Annelida: Clitellata): results of research of the participants were presented, a short workshop on enchytraeid identification and an excursion to South Moravian habitats were conducted.
Abstract (in Czech)
Organizace mezinárodního vědeckého setkání na téma čeledi Enchytraeidae (Annelida: Clitellata): prezentace výsledků výzkumů účastníků, krátký workshop k determinaci roupic a exkurse na jihomoravská stanoviště.
Links
MSM0021622416, plan (intention)Name: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 19/1/2022 08:21