EN

Enhancement of education and proffesional training of students of psychology and social pedagogy - ...

HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Enhancement of education and proffesional training of students of psychology and social pedagogy - Academic centre of counseling and supervision. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P10. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 99-105. ISBN 80-210-4144-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Enhancement of education and proffesional training of students of psychology and social pedagogy - Academic centre of counseling and supervision
Název česky Zkvalitnění výuky a výcviku studentů psychologie a sociální pedagogiky - Akademické centrum poradenství a supervize
Název anglicky Enhancement of education and proffesional training of students of psychology and social pedagogy - Academic centre of counseling and supervision
Autoři HUMPOLÍČEK, Pavel (203 Česká republika, garant), Alena UHROVÁ (203 Česká republika) a Renáta BENDOVÁ (203 Česká republika).
Vydání P10. Brno, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, s. 99-105, 2006.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/06:00031895
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-210-4144-7
Klíčová slova anglicky psychology; studium; counselin; supervision; psychotherapy; psychodiagnostic; client
Štítky client, counselin, Psychodiagnostic, psychology, psychotherapy, studium, supervision
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 14. 4. 2010 20:07.
Anotace
Článek představuje výsledky prvního roku realizace Projektu na zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky. Projekt je realizován prostřednictvím speciálního vzdělávacího centra, které spolupracuje s partnerskými organizacemi. Akademické centrum poradenství a supervize (ACPS) zahájilo svoji činnost v listopadu 2005 a plně funguje od února 2006. Prozatím jsme realizovali 19 kurzů, které probíhají ve spolupráci s jinými institucemi a externími spolupracovníky. Z toho jsme inovovali 9 stávajících kurzů studijního programu oborů a realizovali 10 nových kurzů nad rámec studijního programu. Podpořili jsme 303 studentů. Současně jsme poskytli psychologické služby 120 klientům. V budoucnu plánujeme podprou dalších studentů v rámci stávajících aktivit a otevření některých dalších kurzů, rozšíření spolupráce s externími pracovníky a poskytnutí služeb většímu množství klientů. Naším dalším cílem je vybudovat základnu vhodných klientů a síť vzájemně komunikujícíh akademických pracovníků a odborníků z praxe.
Anotace anglicky
The article presents project - Enhancement of education and professional training of students of psychology and social pedagogy - and its realization in one year. Establishment and running specialised training centre, which cooperate with partner organisations, do the realization of the project. Our centre called The Academic Centre of Counselling and Supervision (the ACPS), started its activity in November 2005 and entirely has run since February 2006. For the present we have realized 19 courses. Nine of them were inovated courses in study program and 10 courses were opened new. We have supported 303 students by different courses. We have also provided psychological service for 120 clients. The ACPS plans to supprt other students in present courses, open other courses and enlarge its cooperation with external specialists and to support larger number of clients. Our future objectives are to build up the platform of suitable clients and to make up the net of academics and specialists form practice that would cooperate each other.
VytisknoutZobrazeno: 26. 4. 2019 10:02

Další aplikace