Informační systém MU
SVOBODA, Mojmír a Helena KLIMUSOVÁ. Psychodiagnostický proces: Etické aspekty. In Ruisel,I. /red./ (2006). Múdrosť – inteligencia - osobnosť. Bratislava: Ústav experimentálnej psychologie SAV. Bratislava: Ústav experimentálnej psychologie SAV, 2006. s. 81-88. Múdrosť – inteligencia - osobnosť. ISBN 80-88910-19-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Psychodiagnostický proces: Etické aspekty
Název česky Psychodiagnostický proces: Etické aspekty
Název anglicky Psychodiagnostic process: Ethical aspects
Autoři SVOBODA, Mojmír (203 Česká republika, garant) a Helena KLIMUSOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Bratislava, Ruisel,I. /red./ (2006). Múdrosť – inteligencia - osobnosť. Bratislava: Ústav experimentálnej psychologie SAV. s. 81-88, Múdrosť – inteligencia - osobnosť, 2006.
Nakladatel Ústav experimentálnej psychologie SAV
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/06:00016370
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-88910-19-6
Klíčová slova anglicky psychology; psychodiagnostic; ethics; process
Štítky ethic, process, Psychodiagnostic, psychology
Změnil Změnila: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D., učo 7213. Změněno: 14. 4. 2010 18:14.
Anotace
Etické problémy a dilemata, která musí psycholog v průběhu psychodiagnostického procesu řešit, závisejí do značné míry na prostředí, ve kterém působí. Cílem výzkumu bylo rozpoznat a popsat etické otázky specifické pro různé kontexty psychologické diagnostiky. Metodou získávání dat byly individuální a skupinové rozhovory s mladými i zkušenými psychology působícími v klinické, poradenské, pracovní a forenzní psychologii. Zjištěné etické problémy byly rozděleny do šesti okruhů. Dále bylo zjištěno, že řešení etických dilemat probíhá často spíše na intuitivní úrovni a řídí se především principem nepoškozování klienta.
Anotace anglicky
Ethical issues and dilemmas faced by psychologists during psychological assessment are profoundly affected by their work environment. The aim of the study was to recognize and describe ethical issues specific to various contexts of psychological assessment. Individual interviews and group discussions with both young and more experienced psychologists working in clinical, counselling, managerial and forensic psychology were conducted. Discussed ethical issues were divided into six areas. Another result of the study is related to solution of ethical dilemmas: the decision process is more or less intuitive and determined mostly by the “do no harm” principle.
Návaznosti
GA406/04/2170, projekt VaVNázev: Etické problémy psychodiagnostiky
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Zobrazeno: 25. 5. 2019 23:25