RADOVÁ, Irena. Einige Aspekte des Abenteuers auf Lemnos in griechischer und römischer Auffassung (Some Aspects of the Lemnos-adventure in the Greek and Roman Conception). Graecolatina Pragensia (Acta Universitatis Carolinae, Philologica). Praha: Univerzita Karlova, 2006, vol. 2006, No 20, p. 163-168. ISSN 0567-8269.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Einige Aspekte des Abenteuers auf Lemnos in griechischer und römischer Auffassung
Name in Czech Několik aspektů obrodružství na Lémnu v řeckém a římském pojetí
Name (in English) Some Aspects of the Lemnos-adventure in the Greek and Roman Conception
Authors RADOVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Graecolatina Pragensia (Acta Universitatis Carolinae, Philologica), Praha, Univerzita Karlova, 2006, 0567-8269.
Other information
Original language German
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00016378
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Apollónios Rhodský; Valerius Flaccus; Hellénistická literatura; literatura fláviovského období; aemulatio; Lemnos
Keywords in English Apollonius Rhodius; Valerius Flaccus; Hellenistic litearture; Flavian literature; aemulatio; Lemnos
Tags aemulatio, Apollonius Rhodius, Flavian literature, Hellenistic litearture, Lemnos, Valerius Flaccus
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D., učo 9402. Changed: 25/3/2010 14:55.
Abstract
Apollonius Rhodius und Valerius Flaccus, die die gleiche Thematik in ihrem Werk behandelten, benutzten andere erzählende Methoden. Ersichtlich ist ist schon aus kleineren Passagen wie z. B. aus der Einleitung zur Lemnos-Episode.
Abstract (in Czech)
Apollónios Rhodský a Valerius Flaccus, autoři díla se stejnou tematikou, používali při vyprávění odlišné postupy. Patrné je to již na malých úsecích jejich eposů, jako například na úvodu k dobrodružství na Lémnu. I v tak nevelké pasáži si čtenář všimne, že římský básník byl fascinován temnými barvami své látky a zdůrazňoval - na rozdíl od svého předchůdce - patologické jevy u vystupujících postav, stejně jako hororové scény. Apollónios Rhodský byl spíše nadšeným pozorovatelem obyčejného lidského života, který popisoval s vědeckou exaktností.
Abstract (in English)
Apollonius Rhodius and Valerius Flaccus were dealing with the same themes. Nevertheless, their ways of story-telling are completely different, as it becomes apparent for example in the case of Lemnos-adventure. In such a short passage one notices that the Roman poet was fascinated with the gloomy colours of his narrative and emphasized pathological phenomena and horror scenes. Apollonius Rhodius was a rather keen observer of normal human life which he depicted with a scholarly exactness.
Links
GP405/05/P134, research and development projectName: Scholia k Apollóniovi Rhodskému: metodologie antického vědeckého přístupu k literárnímu dílu
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 25/1/2021 21:58