KOVÁŘ, Josef. Rytierstvo: element v živote stredovekého človeka (Trnava 2005) (Knighthood: An element in the life of medieval man (Trnava 2005)). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2006, LVIII, No 3, p. 610-611. ISSN 0323-1267.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rytierstvo: element v živote stredovekého človeka (Trnava 2005)
Name (in English) Knighthood: An element in the life of medieval man (Trnava 2005)
Authors KOVÁŘ, Josef (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Archeologické rozhledy, Praha, Archeologický ústav AV ČR Praha, 2006, 0323-1267.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00031904
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) rytíř; středověk; válka; turnaj; zbraně
Keywords in English Knight; Middle Age; War; Tournament; Weapons
Tags Knight, Middle Age, Tournament, war, weapons
Changed by Changed by: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Changed: 15/4/2010 09:28.
Abstract
Recenze sborníku. Hlavním tématem knihy je rytířství ve středověku.
Abstract (in English)
Book review. A medieval knighthood is the main theme of this book.
PrintDisplayed: 21/6/2021 08:45