RADVAN, Michal and Jan NECKÁŘ. Majetkové daně z pohledu ekonomického (Property Taxes from the Economical Point of View). In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů. 1st ed. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2006. p. 78-101. ISBN 80-248-1243-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Majetkové daně z pohledu ekonomického
Name (in English) Property Taxes from the Economical Point of View
Authors RADVAN, Michal (203 Czech Republic, guarantor) and Jan NECKÁŘ (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Ostrava, Úloha práva při regulaci ekonomických procesů, p. 78-101, 24 pp. 2006.
Publisher Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/06:00018545
Organization unit Faculty of Law
ISBN 80-248-1243-6
Keywords in English Property tax; Real-estate tax; Inheritance tax; Gift tax; Real-estate transfer tax; Road tax; Budget destination of taxes
Tags Budget destination of taxes, Gift tax, Inheritance tax, Property tax, Real-estate tax, Real-estate transfer tax, Road Tax
Changed by Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 14/6/2007 22:11.
Abstract
Příspěvek se zabývá majetkovými daněmi z pohledu teoretického a ekonomického. Cílem je poukázat na význam daně z nemovitostí, transferových daní (daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí) a silniční daně jak z hlediska poplatníka daně, tak i z úrovně veřejných fondů.
Abstract (in English)
The article deals with property taxes from the theoretical and economic view. The aim is to point out a sense of real-estate tax, transfer taxes (inheritance tax, gift tax, real-estate transfer tax) and road tax from both the taxpayer’s and the public funds’ point of view.
PrintDisplayed: 1/10/2023 18:56