MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 5., nezm. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 187 s. ISBN 978-80-210-4072-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině
Název anglicky Introduction to medical terminology. Basic Latin and Greek
Autoři MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ.
Vydání 2. dotisk 5., nezm. vyd. Brno, 187 s. 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
ISBN 978-80-210-4072-4
Klíčová slova česky latina; řečtina; lékařská terminologie; gramatika; slovní zásoba
Klíčová slova anglicky Latin; Greek; medical terminology; grammar; vocabulary
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Alena Rokosová, učo 107259. Změněno: 23. 6. 2011 12:03.
Anotace
Učební texty zprostředkují studentům medicíny ty partie z latinské, popř. řecké gramatiky a tu část odborného lexika, jež jsou nezbytné pro elementární orientaci v lékařské terminologii a jejichž znalost je předpokladem racionálního studia.
Anotace anglicky
The teaching texts mediate the parts of Latin and/or Greek grammar and the part of specialized texts which are necessary for elementary orientation of students in medical terminology and thew knowledge of which represents the precondition of rational study.
VytisknoutZobrazeno: 1. 8. 2021 14:03